Wolfsgrün

Městská část Wolfsgrün

Wolfsgrün leží ve výšce okolo 480 m n. m. v údolí Zwickauer Mulde (Cvikovská Mulda), na někdejší železniční trati Saská Kamenice-Aue-Adorf.

Založení místa se stejně jako založení obce Blauenthal pojí s osobou Andreas Blau, která zde kolem roku 1536 nechal zřídit kovárnu s buchary. Místu se proto také tehdy říkalo "kovárna Oberblauenthal" a později "červené kladivo". V roce 1730 sestávala kovárna z vysoké pece, dvou výhní, cínárny, mlýnu, pily, pivovaru, hospody, malé kovárny, chudobinců, panského domu, zahrad, stájí a rybníků. Starý panský dům ve středu obce ještě dnes vypovídá o této době rozkvětu.

Výhodná poloha v údolí bohatém na vodu byla také v následující době rozhodující pro rozvoj obce Wolfsgrün. Tak zde v roce 1829 založil Christian Gottlieb Bretschneider firmu Bretschneider jako mlýn a továrnu na papír. V prostorách továrny tradiční společnosti se dodnes vyrábí papír, příp. lepenka.

V malém parčíku na kopci nad obcí se tyčí "Wolfsgrünský zámeček". Jedná se o chudobinec rodiny Bretschneider z roku 1904.