Neidhardtsthal

Městská část Neidhardtsthal

Na úpatí 57 m vysoké přehradní hráze údolní přehrady Eibenstock, v údolí Zwickauer Mulde (Cvikovské Muldy) se nachází vesnice Neidhardtsthal. Jako v případě obcí Blauenthal a Wolfsgrün, je také založení a rozvoj tohoto místa úzce spojen s vodní energií.

Malá osada vznikla ze sirného dolu. V roce 1612 bylo majiteli sirného dolu saským kurfiřtem uděleno výhradní právo zřídit kovárnu pro zpracování železa (s vodou poháněnou kovárnou s buchary). Již v roce 1614 byla kovárna postavena a vyrobily se první plechy. V roce 1819 existovala v obci Neidhardtsthal vysoká pec, výhně, cínárna a hut'. K tomu tam byl ještě panský dům a 19 dalších domů s cca 140 obyvateli.

Z různých vyhlídkových míst nad místem (např. na ulici směrem k Hundshübel) je dnes nádherný výhled na přehradní hráz a části přehrady v letech 1974-1987 postavené největší nádrže na pitnou vodu v Sasku. Vedle zásobování území Saské Kamenice a Cvikova slouží přehrada k ochraně před velkou vodou, zvýšení nízkého stavu vody v období chudém na srážky a také do určité míry výroba elektřiny z vodní energie.

Až do stavby přehrady Eibenstock měla obec Neidhardtsthal železniční spojení na trase Saská Kamenice-Aue-Adorf. Poslední jízda se konala v roce 1975.

Vodní obec Blauenthal se 01.01.1994 společně s obcemi Wolfsgrün a Neidhardtsthal stala součástí města Eibenstock.