Vodopád Blauenthal

Vodopád Blauenthal

Největší vodopád Saska a tím jeden z nejvyšších vodopádů mimo Alpy se nachází v bezprostřední blízkosti městské části města Eibenstock s názvem Blauenthal. Toto někdejší sídlo mlýna a pily v roce 1530 zakoupil Andreas Blau a vystavěl z něj kovárnu s buchary. Po první světové válce nechal majitel továrny na papír zřídit nový příkop nad prudkou skalní stěnou, aby vodou mohl pohánět turbíny. Vždy v neděli a o svátcích stroje nepracovaly a voda padala do údolí.

downloads