Poštovní milník / kameny

Poštovní milník Eibenstock

Od 1. července 2005 stojí na náměstí věrná napodobenina kursaského poštovního milníku z roku 1727. V poštovních vozech jezdili cestující dříve Saskem po hrbolatých cestách. Kartografie, zeměměřičství a stavba silnic byly tehdy ještě v plenkách. Rozvoj saských manufaktur a důlních závodů vyžadoval nové dopravní komunikace.

Sasko potřebovalo novou infrastrukturu a zahájilo první vyměřování silnic. Toto vyměřování bylo základem pro systém kursaských poštovních milníků. V rámci kurfiřtského "rozkazu" z 1. listopadu 1721 a s ním spojeného ustanovení město Eibenstock poštovní milník samo usadilo a financovalo.

downloads